Skip to: Site menu | Main content

Savinjska veterinarska postaja d.o.o.
Celjska cesta 3a
3310 Žalec

 

tel.: 03 713-20-50
fax.: 03 713-20-58
Nujni primeri: 041 616-786

Priporočila za cepljenje psov in mačk

Redna vakcinacija živali nam zagotavlja maksimalen učinek imunske zaščite živali in pomeni enega najprimernejših ukrepov v splošni zaščiti naših ljubljencev.

Z rednim cepljenjem se zagotovi možnost učinkovite zaščite ali vsaj zmanjšanje možnosti pojava in širjenja hudih infekcijskih bolezni, ki so neozdravljive in smrtne ali je uspeh zdravljenja zelo vprašljiv.

Psi in mačke so za nekatere bolezni dovzetnejši v prvih mesecih svojega življenja, za nekatere pa se dovzetnost s starostjo ne zmanjšuje. Ravno iz tega razloga je priporočljivo zaščititi živali od njihove mladosti naprej s ponavljajočimi se vakcinacijami skozi celotno življensko opbdobje. Da bi zagotovili primeren nivo protiteles v krvi, ki služijo za obrambo, je potrebno 1. cepljenje ponoviti in ta nivo vzdrževati vsako leto.

Večina živali na cepivo odgovori z ustreznim imunskim odzivom, ki zagotovi zadostno zaščito šele 15 dni po končanem ciklu osnovnega cepljenja. V nekaterih, siger redkih primerih, pa lahko imunski sistem zataji, tako da odgovor organizma na vakcinacijo in zadosten ali ga sploh ni.

Večina živali na cepivo odgovori z ustreznim imunskim odzivom, ki zagotovi zadostno zaščito šele 15 dni po končanem ciklu osnovnega cepljenja. V nekaterih, siger redkih primerih, pa lahko imunski sistem zataji, tako da odgovor organizma na vakcinacijo in zadosten ali ga sploh ni.

Kužne bolezni, ki jih cepimo so:

PSI
 • pasja kuga
 • sinusni hepatitis
 • leptospiroza
 • virusni traheobronhitis
 • parvovirozna infekcija
 • korona virusna infekcija
 • steklina
MAČKE
 • mačja kuga
 • virusni rinotraheitis
 • kalici virusna infekcija
 • levkoza
 • steklina